p> Przedsiębiorca, który z powodzeniem rozwija biznes zarządzając zespołem ponad 300 ekspertów z dziedziny nowych metodzie. Na zachowaniach kierowniczych zarówno własnych jak i innych przedsiębiorstw branży informatycznej z ponad dwudziestu lat. W 2018 roku Pani Karolina uruchomiła Polsko-Amerykańską Izbę Handlową, North East (mającą od Maine po Florydę), a też Polskę, zbierając się na stworzeniu możliwości biznesowych zarówno dla amerykańskich, kiedy i polskich spółek. Pani Magdalena z wynikiem realizuje wizję firmy poprzez budowanie świadomości wartości cechy i zajęcie w międzynarodową strategię rozwoju. Robert jest pomysłodawcą Zonifero - startupu z sektora PropTech?, jaki korzysta na planie poprawę funkcji i efektywności kosztowej biurowców poprzez wykorzystanie automatyzacji i Internetu Rzeczy. Od projektu poprzez ręczną produkcję każdej unikatowej torby, kreacje Badura są projektowane i składane w centrum Rzymu, gdzie ustala się zarówno atelier, kiedy również warsztat. Karolina A. Dehnhard swoją działalność poświęca zarówno prawu małżeńskiemu, jak i zagranicznym transakcjom biznesowym, jako dyrektor zarządzający kancelarii w International Law Group. https://notes.io/G3A9 w Ross University oraz Dyrektor Rezydencji Chirurgicznej w Advocate Illinois Masonic Medical Center w Chicago.</p><p> He studied Polish philology at the University of Łódź and management at the College of Promotion in Warsaw. A member of several supervisory boards, including DKHF plc, Polish Radio plc, PRW plc, PKO BP plc, and a member of the management boards of WARR plc, ZGK Ltd., TBS Ltd in Głogów. A Polish entrepreneur, he has held since 1998 the post of President of the Management Board and Chief Operations Officer at CONNECT DISTRIBUTION, a company that specializes in value-added distribution of specialist software within Central and Eastern Europe. She is the Nevada Business Ambassador, the winner of over 160 prestigious awards and distinctions granted in Poland and internationally, including “Best Manager of 2017 in private healthcare” and “Top Manager 2018”. In 2019, she was awarded the Silver Cross of Merit by the President of the Republic of Poland. Over 25 years of experience in managing commercial companies, an analyst and practitioner in management, planning and development. Doug is also CEO of Conception Sports & Entertainment Management, LLC, through which he handles the professional careers of artists, actors, musicians and professional athletes, all over the world, where he is a licensed sports agent with the NBA, FIBA and other professional leagues.</p><p> Doug jest także dyrektorem generalnym Conception Sports & Entertainment Management, LLC, za pośrednictwem którego wykonywa pracy zawodowe artystów, aktorów, muzyków i stałych sportowców na wszelkim świecie, gdzie jest licencjonowanym agentem sportowym w NBA, FIBA także innych profesjonalnych lig. Doug prowadzi wykłady w USA, Europie, Indiach i Afryce Południowej na materiały wchodzące w obszar jego pracy. For more than 25 years Doug has been serving celebrity clients and protecting their interests and rights all over the world. https://pastelink.net/m3menpqu has been shortlisted in “People Transforming Business” - a selected list of visionaries who transform Polish business. He is married and has two sons. He collaborated with the local and regional press, among others “Głos Wielkopolski” and “Dziennik Łódzki”, he broadcasted on Radio “Centrum” in Kalisz, Radio “Konin”, Radio “66” in Konin, Radio “Classic FM” in Łódź, and “Ja-Radio” in Jarocin. Doug lectures around the US, Europe, India and South Africa on topics within the purview of his practice. Doug never stops fighting for his clients.</p><p> In December 1998, he joined Agusta SpA and held a position as area manager for civil sales covering several Central and Northern European countries. 2019 Business Development Manager Europe, EU and NATO. Sprawdź czy możesz dać niższy podatek za 2019 rok. Since 2019 Secretary of State in the Chancellery of Prime Minister and a Government Plenipotentiary for Polish Diaspora and Poles Abroad. Ireneusz Drzewiecki is the Plenipotentiary of the POLSKA EKOLOGIA Bio-Food Cluster, founded in 2015 by the POLSKA EKOLOGIA National Association of Processors and Producers of Organic Products based in Warsaw. Founded in 2011 by the designer Aleksandra Badura, the brand BADURA by Aleksandra Badura is the epitome of Made in Italy excellence represented with a luxurious hand bags and accessories collection that celebrate the utmost value of the unique and expert Italian artisanship. The brand BADURA by Aleksandra Badura is one of the most renowned player in the luxury leather goods market Made to Order. He was the Initiator and Chairperson of the Coalition for the Development of the Information Society (KRESI) - a platform that seeks to foster dialogue and cooperation among the most important environments and organizations related to the communications and IT industry in order to accelerate the development of the information society in Poland.</p><p> Poland, providing long-term care and mechanical ventilation services in the patient’s home. Robert is the creator of the Zonifero - a comprehensive PropTech? startup that aims to help improve labour and cost-efficiency by fusing automation and IoT. Presently, the Chairman of the Board KGHM TFI plc and of Polska Grupa Uzdrowisk plc., the largest network of health-care resorts in Poland. Recognizing that her clients often require the services of various professionals during, and after, their divorce, Karolina created Divorce Dynasty, a self-standing concierge service platform, to provide them and others with access to a network of professionals who have specific roles in the divorce process, including realtors, bankers, accountants, financial advisers and mortgage brokers, doctors, private investigators, and even a matchmaker. Between June 1991 and December 1998 he worked for ATR, the regional aircraft manufacturer in Toulouse (France), holding several posts in Marketing and Sales, eventually leading the Airline Marketing team.</p>


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-26 (火) 18:36:04 (36d)