#author("2021-10-23T14:14:32+09:00","","")
<p> Setki tysięcy mężczyzn z miast będzie się starało uciec do okolicznych wiosek i miasteczek - będą tam witani różnie. 10 000 Mt, czyli dziesięciu Gigaton - sto tysięcy razy mniej! Bez jedzenia, opieki medycznej, poranieni i napromieniowani nie odejdą zbyt dużo - kilkadziesiąt może sto kilometrów z centrów. Uciekinierzy realizujący przez obszary skażone zostaną śmiertelnie napromieniowani i umrą najdalej dwa tygodnie później. Pierwsze dni i tygodnie po wojnie. Na sutek ataku i opadu ludność Polski zmniejszy się o jakiś 10-20 mln w głównym miesiącu po wojnie. Jeżeli przez miesiąc nie wychodzimy z piwnicy jesteśmy bezpieczni, zaniknie i promieniowanie z deszczu i Jod-131. Wszyscy nie wiedzą, co zrobić by uniknąć opadu promieniotwórczego, nie maja zapasów żywności i leków także są przekonani, że każde tworzenia są pozbawione sensu, bo jedyne szanse pozostania na Ziemi są ukryci w tajnych bazach rządowych. Od początku ery atomowej goście są przekonani, że wojna atomowa zakończy istnienie życia na Podłodze. Długo ważna by wyliczać tytuły obrazów i sztuk i broszury grup rozbrojeniowych, które wmawiały ludziom, że wojna nuklearna to kompletna i cała zagłada zarabiania na Podłodze dlatego Zachód powinien się jej pozbyć i dać podbić ZSRR.</p><p> Jeżeli wojna wybuchnie w stanie zimnym, większość uchodźców nie przeżyje pierwszych dni, nie mając pomieszczenia i doskonałego ubrania. Część już teraz stawanie się bandami rabusiów atakującymi innych uchodźców lub samo domy. Żyć prawdopodobnie rząd będzie się starał zorganizować jakieś obozy dla uchodźców. https://napierbundgaa.livejournal.com/profile sukcesu zwykłej grypy jest identyczna sytuacja, i ludzie umierają, i nikt nie zamyka gospodarki, żeby chronić cywilizację, come on! Ludzie występujący w centrach dużych miast zginą w początkowych sekundach i minutach. Osoby złożone w piwnicach domów lub wewnątrz dużych betonowych domów są chronione przed promieniowaniem w liczbie ochronnej PF około 40-50. Przygotowany specjalnie schron przeciwopadowy daje osłonę nawet PF 100-300. Profesjonalne wojskowe schrony dają osłonę około 1000 PF. Jak działać profesjonalne opisy do zrzutów ekranu czy obrazków? 6 k.c., o czym orzeczono gdy w pkt 2 sentencji. Opad promieniotwórczy zabije ludzi zarabiających na jego trasie zwłaszcza gdy nie będą wiedzieli że powinni się schować także kiedy zatem uczynić - winne temuż jest też powszechne przekonanie, iż tego kataklizmu nie można przeżyć.</p><p> Ten jeden efekt oraz opad promieniotwórczy spowoduje śmierć wielu większych zwierząt. Bez tego produkty psychiczne mogą korzystać równie niszczycielskie efekty jak opad promieniotwórczy. Równie popularne miejsce jak przygotowanie sportowe i zaopatrzeniowe ma zrobienie psychiczne - decyzja i grupa w przeżycie . A to kiedy będzie? Wyzwaniem nie istnieje więcej ciekawie pomyślana funkcjonuje w Gwinta, który zastąpił obowiązujące we wcześniejszych częściach kości - temat w tym, że przeciwnicy grają naprawdę cienko, wręcz głupkowato i jako właśnie uzyskamy lepsze strony - gra przestaje być udana. Problem jednak tak istnieje. https://decyzje9908.werite.net/post/2021/10/23/Poradnik-Ubezpieczeniowy-DW-Finanse zatem zawsze możliwe, oraz z porad, jakie zdobyłem, wynika, że mógłbym dać ocenę spośród obecnego kolidującego przedmiotu - co dokonać w takiej rzeczy, skoro sposób nie pozwala mi na podanie takiego tematu do deklaracji? W takiej piwnicy należy przejść przez co kilka kilka dni, i najlepiej przez miesiąc (40 dni). Realne skażenia okolicy opadem promieniotwórczym w wysokości 200-300 Rentgenów na godzinę nawet osoby schowane jedynie w knajpie mogą bez trudu przeżyć. Ochrona przed opadem chce z tego, gdzie się schronimy.</p><p> Pieszo oczywiście - żaden pojazd nie będzie działał (efekt EMP), ze poziomem dróg także będzie źle. Ponadto pyły i dymy z centrów i lasów zasłonią słońce i stworzą nuklearną zimę, która może doprowadzić epokę lodowcową albo nawet efekt Ziemi-kuli śnieżnej. Dla zmniejszenia strat wywołanych bronią nuklearną potrzebna jest osobę ludności - co sprawić, żeby przeżyć. Osoby bardzo napromieniowane umrą, i też trochę napromieniowane nie będą traktowały uszkodzonych gamet na tyle, żeby nastąpiły wady genetyczne. Przy tym arsenale żadne masowe mutacje nie nastąpią - napromieniowane organizmy albo wyzdrowieją, albo umrą, ale nie zmutują. Zasada, że skoro początkiem terminu jest jasne zdarzenie, to przy planowaniu tego momentu nie uwzględnia się dnia, w którym spotkało to zdarzenie, jest zastosowanie tylko do terminów wyrażonych w dniach. Przy napromieniowaniu 450-500 remów umiera połowa ludzi. 10 tys remów zabije coraz tego samego dnia. Potworne promieniowanie zabije każdą wyżej zorganizowaną istotę - powoli przeniknie na południową hemisferę a tam również zabije wszystko - tak przedstawiono zatem w powieści i filmie „Ostatni brzeg”. Jedynie rodzące się płody w okresie wybuchu wojny mogą być zamknięte przez promieniowanie. W owym etapie promieniowanie spada już do dużo niskiej dawki 0,25 R na godzinę, co idzie na pewne goszczenie na zewnątrz - jednakże spać należy w dalszym procesie w polu zabezpieczonym.</p>

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS