#author("2021-09-12T18:21:25+09:00","","")
Nhơn Hội New City Quy Nhơn | Bảng Gía Chính Sách Mới 2021

Rất thành công với Phân khu 4, chủ đầu tư Phát Đạt tiếp tục phát triển phân khu 2 Nhơn Hội New City với quy mô 36,1 ha. Sở vị trí đắc địa phong thủy tốt cũng như tầm nhìn về quy hoạch phát triển lâu dài. Nhơn Hội New City thừa hưởng lợi thế về hạ tầng giao thông kết nối với nhiều trục giao thông huyết mạch như Quốc lộ 19B, hội tụ những đặc tính trở thành khu đô thị nghỉ dưỡng chuẩn mực phục vụ đa dạng nhu cầu sống và hưởng thụ của du khách.

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Phone: 0901383456

Email: Banggiachudautu@gmail.com 

Tags: #NhonHoiNewCity #banggiachudautu #datnen #nhapho #bietthu #shophouse

Website: https://banggiachudautu.vn/du-an/du-an-nhon-hoi-new-city/

Social:

https://www.giantbomb.com/profile/banggiachudautu/about-me/

https://greensock.com/profile/104159-banggiachudautunhnc/?tab=field_core_pfield_11

https://pantip.com/profile/6639280#topics

https://seedandspark.com/user/banggiachudautunhnc

http://www.jaist.ac.jp/~t-konno/pw-e/index.php?banggiachudautunhnc

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS