#author("2021-05-16T18:13:31+09:00","","")


Tôi là Đoàn Hào Kiện - CEO của phantichtaichinh.com. Phân tích tài chính là công việc quan trọng trong môi doanh nghiệp. Thông qua việc phân tích tài chính để doanh nghiệp xác định lợi nhuận, nợ phải trả, thế mạnh và tiềm năng thu nhập trong tương lai. Phân tích tài chính là 1 khía cạnh quan trọng của tất cả các hoạt động thương mại vì nó cung cấp nhưng hiểu biết có thể hành động về năng lực và tiềm năng trong tương lai của tổ chức. #phantichtaichinh #taichinh
Hastag: #doanhaokien #phantichtaichinh #taichinh
Địa chỉ: 45 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
SĐT: 0967856432
Website: 
https://phantichtaichinh.com/
https://twitter.com/doanhaokien
https://www.linkedin.com/in/doanhaokien/
https://www.pinterest.com/doanhaokien/
https://doanhaokien.tumblr.com/
https://www.goodreads.com/doanhaokien
https://en.gravatar.com/doanhaokien
https://about.me/doanhaokien/
https://doanhaokien.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCfl83u25ibKsJs1JEVCPWcw/about
https://angel.co/u/doanhaokien
https://doanhaokien.blogspot.com/
https://draft.blogger.com/profile/08322853526712044430
https://www.behance.net/doanhaokien
https://dribbble.com/doanhaokien/about
https://flipboard.com/@doanhaokien
https://www.reddit.com/user/doanhaokien
https://www.producthunt.com/@doanhaokien
https://www.kickstarter.com/profile/1278799612/about
https://fr.quora.com/profile/Doan-Hao-Kien
https://www.intensedebate.com/profiles/doanhaokien
https://www.flickr.com/people/doanhaokien/
https://band.us/band/84065621/intro
https://repo.getmonero.org/doanhaokien
https://git.qt.io/doanhaokien
https://gitlab.com/doanhaokien
https://vbscan.fisica.unimib.it/doanhaokien
https://git.project-hobbit.eu/doanhaokien
http://krachelart.com/UserProfile/tabid/43/userId/1099732/Default.aspx
http://www.peteralbrecht.com/user-profile/userid/8320
http://ilambh.medilam.ac.ir/User-Profile/userId/15209
http://foxsheets.com/UserProfile/tabid/57/userId/60891/Default.aspx
https://ludomanistudier.dk/konference/doanhaokien
https://wnyblues.org/My-Blues-Society/My-Profile/userId/135904
http://kiredu.ru/UserProfile/tabid/182/userId/58146/Default.aspx
https://www.oaklandperio.com/User-Profile/userId/262557
http://phillipsservices.net/UserProfile/tabid/43/userId/87230/Default.aspx
http://wiznotes.com/UserProfile/tabid/84/userId/911241/Default.aspx
http://www.worldchampmambo.com/UserProfile/tabid/42/userId/170223/Default.aspx
https://www.equestrianbookfair.com/UserProfile/tabid/57/userId/33258/Default.aspx
http://www.fcaofillinois.org/Activity-Feed/My-Profile/UserId/13970
http://dpkofcorg00.web708.discountasp.net/home/UserProfile/tabid/43/userId/2590/Default.aspx
https://mythem.es/forums/users/doanhaokien/
https://yolotheme.com/forums/users/doanhaokien/
https://www.max2play.com/en/forums/users/doanhaokien/
https://www.smartmenus.org/forums/users/doanhaokien/
https://nootheme.com/forums/users/doanhaokien/
https://tickets.momizat.com/forums/users/doanhaokien/
https://cactusthemes.com/forums/users/doanhaokien/
https://support.themecatcher.net/forums/users/doanhaokien
https://www.marshmutt.com/members/doanhaokien/profile/
http://fusion0202.s602.xrea.com/mypukiwiki/index.php?doanhaokien
http://bjsite.main.jp/bjwiki/index.php?doanhaokien
http://ee72078.moo.jp/chinsan/pc/Lab/index.php?doanhaokien
https://www.ueda.info.waseda.ac.jp/~wakako/wiki/index.php?doanhaokien
https://cipres.fogbugz.com/default.asp?pg=pgPublicView&sTicket=392916_4qvqn7b4
http://www.jaist.ac.jp/~t-konno/pw-e/index.php?doanhaokien
http://m1.tank.jp/pukiwiki/index.php?doanhaokien
http://eba-www.yokohama-cu.ac.jp/~kook/cgi-bin/seminar/index.php?doanhaokienトップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS