#author("2021-08-06T18:21:06+09:00","","")


Dược sỹ Ngô Thị Ninh đã trải qua nhiều công việc khác nhau trong ngành Dược: là trình dược viên tại các bệnh viện lớn, sau đó bằng sự cố gắng năng lực của chính mình Dược Sĩ Ngô Ninh đã tự mở nhà thuốc đến nay đã có 2 cơ sở ở Hà Nội (Nhà thuốc Thục Anh số 2) và 1 cơ sở tại quê Bắc Giang .... 
Địa chỉ : Nhà Thuốc Thục Anh Số 2 - 180 Phùng Hưng , Phúc La, Hà Đông , Hà Nội 
Điện thoại :0345956446 
Email: Linhngo.kiss.202@gmail.com 
#nhathuocthucanhso2 #ngothininh #duocsingoninh 
Website: 
https://shipthuocnhanh.vn/post/duoc-si-ngo-ninh-1
https://www.linkedin.com/in/duocsingothininh/
https://www.pinterest.com/duocsingothininh/
https://www.youtube.com/channel/UCvaMCqcpzoVpwEG4kKW_97g/about
https://www.goodreads.com/duocsingothininh
https://angel.co/u/duocsingothininh
https://www.behance.net/duocsingothininh
https://dribbble.com/duocsingothininh/about
https://www.flickr.com/people/193606733@N05/
https://duocsingothininh.blogspot.com/
https://www.blogger.com/profile/01453002904585732646
https://duocsingothininh.tumblr.com/
https://www.kickstarter.com/profile/duocsingothininh/about
https://duocsingothininh.wordpress.com/
https://vi.gravatar.com/duocsingothininh
https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=35qO43MAAAAJ
https://www.twitch.tv/duocsingothininh/about
https://sites.google.com/view/duocsingothininh/
https://trello.com/duocsingothininh
https://www.intensedebate.com/profiles/duocsingothininh
https://www.metal-archives.com/users/duocsingothininh
https://www.producthunt.com/@duocsingothininh
https://about.me/duocsingothininh
https://www.instapaper.com/p/9345784
https://linktr.ee/duocsingothininh
https://gab.com/duocsingothininh
https://player.me/duocsingothininh/about
https://band.us/band/84917975/intro
https://pastebin.com/u/duocsingothininh
https://hub.docker.com/u/duocsingothininh
https://yemle.com/profile/duocsingothininh
https://www.wishlistr.com/duocsingothininh
https://issuu.com/duocsingothininh
https://pubhtml5.com/homepage/lzyf
https://fliphtml5.com/homepage/iwpgk
https://forums.prosportsdaily.com/member.php?1042555-dsngothininh
https://community.atlassian.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/4504939
https://git.project-hobbit.eu/duocsingothininh
https://gitlab.com/duocsingothininh
https://repo.getmonero.org/duocsingothininh
https://git.qt.io/duocsingothininh
https://fairmark.com/forum/users/duocsingothininh/
https://cactusthemes.com/forums/users/duocsingothininh/
https://www.cdprojekt.com/pl/forums/users/duocsingothininh/
http://ipapa.pro/forums/users/duocsingothininh
https://support.themecatcher.net/forums/users/duocsingothininh
http://battlebrothersgame.com/forums/users/duocsingothininh/
https://www.themehorse.com/support-forum/users/duocsingothininh
http://nable.bytowngroup.com/forums/users/duocsingothininh
https://www.superspringsinternational.com/users/duocsingothininh
https://uphillathlete.com/forums/users/duocsingothininh
http://ilambh.medilam.ac.ir/User-Profile/UserId/18249
https://www.smartmenus.org/forums/users/duocsingothininh/
https://themepalace.com/users/duocsingothininh/
https://catchthemes.com/support-forum/users/duocsingothininh/
https://www.max2play.com/en/forums/users/duocsingothininh/
https://www.fcaofillinois.org/Activity-Feed/My-Profile/userId/17845
http://dpkofcorg00.web708.discountasp.net/home/UserProfile/tabid/43/userId/5443/Default.aspx
https://www.oaklandperio.com/User-Profile/UserId/339855
https://www.equestrianbookfair.com/UserProfile/tabid/57/userId/40002/Default.aspx
http://www.worldchampmambo.com/UserProfile/tabid/42/UserID/182346/Default.aspx
http://wiznotes.com/UserProfile/tabid/84/userId/1054287/Default.aspx
http://phillipsservices.net/UserProfile/tabid/43/userId/101123/Default.aspx
http://kiredu.ru/UserProfile/tabid/182/UserId/63234/Default.aspx
http://krachelart.com/UserProfile/tabid/43/UserId/1103376/Default.aspx
http://foxsheets.com/UserProfile/tabid/57/UserID/66832/Default.aspx
https://cipres.fogbugz.com/default.asp?pg=pgPublicView&sTicket=396678_i4rha1tl
https://ludomanistudier.dk/konference/duocsingothininh
http://hichiso.mond.jp/i_hhh_wiki/index.php?duocsingothininh
http://www.sse.tottori-u.ac.jp/hp-keiei/index.php?duocsingothininh
http://kimimoru.minibird.jp/moruwiki/index.php?duocsingothininh
http://m1.tank.jp/pukiwiki/index.php?duocsingothininh

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS