#author("2021-10-16T20:28:00+09:00","","")
Hiếu Trần là quản trị viên và tác giả tại website lichamhomnay.vn, là một người yêu thích tôi lập ra website này giúp cung cấp thông tin về lịch âm, lịch dương dành cho người Vệt Nam. Với mong muốn mang đến cho người việt mình những khái niệm mang tính chu kỳ có tính chất hoán vị vòng quanh để mọi người có thể ứng dụng trong cuộc sống. Hy vọng, những thông tin mình cung cấp, mọi người sẽ hài lòng với nó. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ website mình. 
Thông tin liên hệ: 
Website: https://lichamhomnay.vn 
Địa chỉ: 55 Phùng Khoang - Trung Văn - Nam Từ Liêm - Hà Nội 
Email: authorhieutran@gmail.com 
My socials:
https://hieutran1995.blogspot.com/ 
https://twitter.com/hieutran1995 
https://www.youtube.com/channel/UCQp3FpwxmtmMCIn-oKfOvqg/about 
https://soundcloud.com/hieutran1995 
https://hieutran1995.tumblr.com/ 
https://www.flickr.com/people/hieutran1995/ 
https://myspace.com/hieutran1995 
https://vimeo.com/hieutran1995 
https://www.magcloud.com/user/hieutran1995 
https://www.blogger.com/profile/03467642197111167366 
https://about.me/hieutran1995 
https://dribbble.com/hieutran1995/about 
https://www.deviantart.com/hieutran1995 
https://sites.google.com/view/hieutran1995 
https://www.dailymotion.com/hieutran1995 
https://getpocket.com/@hieutran1995 
https://www.spreaker.com/user/15442189 
https://gab.com/hieutran1995 
https://authorhieutran.wixsite.com/hieutran1995 
https://issuu.com/hieutran1995 
https://note.com/hieutran1995/ 
https://blogfreely.net/hieutran1995/ 
https://wakelet.com/@hieutran1995 
https://writeablog.net/hieutran1995/hieu-tran-la-quan-tri-vien-va-tac-gia-tai-website-lichamhomnay-vn-la-mot-nguoi

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS