Ngày sinh: 5/6/1992 Quê quán: Nghệ An "Tôi là Dương Ngọc Báu - Người thành lập và giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ Phần Bất động sản Saigon Land. Tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp tôi có những kiến thức và nền tảng để quyết định theo con đường kinh doanh bất động sản. Hơn 5 năm hoạt động, công ty đã và đang phát triển trở thành công ty môi giới bất động sản uy tín tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Dựa trên nền tảng internet chúng tôi đem đến trang thông tin trực tuyến Batdongsanonline.vn với mục đích cập nhật thông tin dự án Bất Động Sản tại Việt Nam. Với phương châm đáp ứng thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời cho khách hàng về các dự án Bất Động Sản, đội ngũ nhân sự trực thuộc dự án thường xuyên cập nhật nội dung để đáp ứng nhu tìm kiếm thông tin trên website batdongsanonline.vn. Tôi Dương Ngọc Báu xin đại diện và chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung của website này, với kinh nghiệm của mình, tôi tự tin sẽ mang đến khách hàng những nhận định thị trường và những sản phẩm bất động sản tiềm năng, cam kết gia tăng giá trị trong tương lai. Hãy lựa chọn batdongsanonline.vn là kênh thông tin bất động sản uy tín dành cho bạn!!! " SĐT: 0933002299 Website: https://batdongsanonline.vn/ Hastag: #duongngocbau https://twitter.com/duongngocbau https://www.linkedin.com/in/duongngocbau/ https://www.pinterest.com/duongngocbau/ https://duongngocbau.tumblr.com/ https://www.goodreads.com/duongngocbau https://en.gravatar.com/duongngocbau https://about.me/duongngocbau/ https://duongngocbau.wordpress.com/ https://www.youtube.com/channel/UClx42017cEMtl_y9WSqRpdA/about https://angel.co/u/duongngocbau https://duongngocbau.blogspot.com/ https://draft.blogger.com/profile/16268524251806076353 https://www.behance.net/duongngocbau https://dribbble.com/duongngocbau/about http://www.heromachine.com/forums/users/duongngocbau/ https://flipboard.com/@duongngocbau/duongngocbau-gkf7v6a8y https://www.reddit.com/user/duongngocbau https://www.producthunt.com/@duongngocbau https://www.kickstarter.com/profile/duongngocbau/about https://fr.quora.com/profile/Duong-Ngoc-Bau https://www.flickr.com/people/192898799@N05/ https://www.intensedebate.com/profiles/duongngocbau http://kiredu.ru/UserProfile/tabid/182/userId/57580/Default.aspx https://band.us/band/83952375/intro https://piqs.de/user/duongngocbau/ http://appsplit.com/users/duongngocbau https://sites.google.com/view/duongngocbau/ https://issuu.com/duongngocbau http://www.lawrence.com/users/duongngocbau/ https://gifyu.com/duongngocbau https://fliphtml5.com/homepage/wyfhf https://www.pokecommunity.com/member.php?u=958172 https://pubhtml5.com/homepage/cpkn https://www.trainsim.com/vbts/member.php?432564-duongngocbau https://forums.eugensystems.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=94260 https://community.atlassian.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/4378666 https://www.longisland.com/profile/duongngocbau https://www.wishlistr.com/duongngocbau https://ko-fi.com/duongngocbau

https://hub.docker.com/u/duongngocbau https://www.bakespace.com/members/profile/duongngocbau/1177391/ https://gab.com/duongngocbau https://repo.getmonero.org/duongngocbau https://git.qt.io/duongngocbau https://gitlab.com/duongngocbau https://vbscan.fisica.unimib.it/duongngocbau https://git.project-hobbit.eu/ceoduongngocbau https://www.unlok.ca/users/duongngocbau/ http://krachelart.com/UserProfile/tabid/43/userId/1099480/Default.aspx http://www.peteralbrecht.com/user-profile/userid/8026 http://ilambh.medilam.ac.ir/User-Profile/userId/14919 http://foxsheets.com/UserProfile/tabid/57/userId/60140/Default.aspx https://ludomanistudier.dk/konference/duongngocbau https://wnyblues.org/My-Blues-Society/My-Profile/userId/135566 https://www.oaklandperio.com/User-Profile/userId/254387 http://phillipsservices.net/UserProfile/tabid/43/userId/85792/Default.aspx http://wiznotes.com/UserProfile/tabid/84/userId/897849/Default.aspx http://www.worldchampmambo.com/UserProfile/tabid/42/userId/168903/Default.aspx https://www.equestrianbookfair.com/UserProfile/tabid/57/userId/30770/Default.aspx http://www.fcaofillinois.org/Activity-Feed/My-Profile/UserId/13789 http://dpkofcorg00.web708.discountasp.net/home/UserProfile/tabid/43/userId/2378/Default.aspx https://catchthemes.com/support-forum/users/duongngocbau/ https://themepalace.com/users/duongngocbau/ https://mythem.es/forums/users/duongngocbau/ https://yolotheme.com/forums/users/duongngocbau/ https://www.max2play.com/en/forums/users/duongngocbau/ https://www.smartmenus.org/forums/users/duongngocbau/ https://nootheme.com/forums/users/duongngocbau/ https://tickets.momizat.com/forums/users/duongngocbau/ https://cactusthemes.com/forums/users/duongngocbau/ http://fusion0202.s602.xrea.com/mypukiwiki/index.php?duongngocbau http://bjsite.main.jp/bjwiki/index.php?duongngocbau http://ee72078.moo.jp/chinsan/pc/Lab/index.php?duongngocbau https://www.ueda.info.waseda.ac.jp/~wakako/wiki/index.php?duongngocbau https://cipres.fogbugz.com/default.asp?pg=pgPublicView&sTicket=392835_bg674ng5 http://www.jaist.ac.jp/~t-konno/pw-e/index.php?duongngocbau http://m1.tank.jp/pukiwiki/index.php?duongngocbau http://eba-www.yokohama-cu.ac.jp/~kook/cgi-bin/seminar/index.php?duongngocbau


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-05-04 (火) 23:24:29 (174d)