Giới thiệu: Mr Tân- Giám đốc kinh doanh khu vực. Có kinh nghiệm 10 năm tại Công ty Ô tô Hải Âu cũng như trong lĩnh vực xe tải. Với phương châm kinh doanh: “Bán hàng bằng sự chân thành” tôi luôn xây dựng mối quan hệ với khách hàng bằng sự chân thật, nhiệt thành. Niềm tin của Quý khách đối với Chenglong- Hải Âu chính là thước đo cho sự thành công của chúng tôi Ngày sinh: 08.01.1989 Quê quán: Ninh Bình, Việt Nam Website: https://xetaichenglong.com/ https://www.kickstarter.com/profile/maivantan/about https://twitter.com/maivantanceo https://www.linkedin.com/in/maivantanceo/ https://www.pinterest.com/maivantanceo https://maivantansblog.tumblr.com/ https://www.flickr.com/people/maivantanceo/ https://www.goodreads.com/maivantanceo https://en.gravatar.com/maivantanceo https://about.me/vntan https://maivantanceo.wordpress.com/ https://angel.co/u/maivantan https://www.behance.net/maivantan https://dribbble.com/maivantan https://flipboard.com/@maivantanceo/mai-v-n-t-n-3e2n1ohdy https://www.reddit.com/user/maivantanceo https://www.producthunt.com/@maivantanceo https://vimeo.com/maivantan https://fr.quora.com/profile/Mai-V%C4%83n-T%C3%A2n https://maivantanceo.blogspot.com/ https://www.youtube.com/channel/UCjjj00XtYDCd6WhR0sB9Q0g/about https://sites.google.com/view/maivantan/trang-ch%E1%BB%A7 https://issuu.com/maivantanceo https://maivantanceo.wixsite.com/maivantan https://www.blogger.com/profile/05752171650549816214 https://maivantanceo.mystrikingly.com/ https://gumroad.com/maivantanceo https://fliphtml5.com/homepage/ofvzj https://www.threadless.com/@maivantanceo/activity https://www.turnkeylinux.org/user/1470763 https://comicvine.gamespot.com/profile/maivantancceo/about-me/ https://form.jotform.com/210702693372453 https://devpost.com/maivantanceo https://forum.acronis.com/it/user/348169 https://www.instapaper.com/p/maivantan https://maivantanceo.doodlekit.com/ https://ello.co/maivantanceo https://604b57456a7e5.site123.me/ https://pubhtml5.com/homepage/cles http://www.webestools.com/profile-367255.html https://maivantanceo.page.tl/ https://www.inprnt.com/profile/maivantanceo/ https://teampages.com/teams/1970468-Mai-V-n-T-n-softball-team-website/contact_page https://www.intensedebate.com/people/maivantan_ceo https://www.folkd.com/user/maivantanceo https://www.deviantart.com/maivantanceo https://www.mixcloud.com/maivantanceo/ https://maivantan.ukit.me/ https://repo.getmonero.org/maivantan https://git.qt.io/maivantanceo https://gitlab.com/maivantanceo https://vbscan.fisica.unimib.it/maivantanceo https://lab.louiz.org/maivantanceo https://git.project-hobbit.eu/maivantanceo http://www.peteralbrecht.com/user-profile/userid/6689 http://ilambh.medilam.ac.ir/users/maivantan http://www.musicrush.com/maivantan/action http://foxsheets.com/UserProfile/tabid/57/userId/55819/Default.aspx https://ludomanistudier.dk/konference/mai-v%C4%83n-t%C3%A2n http://krachelart.com/UserProfile/tabid/43/userId/1097284/Default.aspx https://wnyblues.org/users/maivantan http://kiredu.ru/UserProfile/tabid/182/userId/55427/Default.aspx https://www.oaklandperio.com/users/maivantan http://phillipsservices.net/UserProfile/tabid/43/userId/79748/Default.aspx http://wiznotes.com/UserProfile/tabid/84/userId/833077/Default.aspx http://www.worldchampmambo.com/UserProfile/tabid/42/userId/163104/Default.aspx http://wiznotes.com/UserProfile/tabid/84/userId/833077/Default.aspx http://www.kzncomsafety.gov.za/UserProfile/tabid/255/userId/269226/Default.aspx http://www.fcaofillinois.org/Activity-Feed/My-Profile/UserId/12919 http://dpkofcorg00.web708.discountasp.net/home/UserProfile/tabid/43/userId/1688/Default.aspx https://catchthemes.com/support-forum/users/maivantanceo/ https://themepalace.com/users/maivantanceo/ https://buddypress.org/members/maivantanceo/profile/ https://bbpress.org/forums/profile/maivantanceo/ https://www.marshmutt.com/members/maivantan/profile/ https://mythem.es/forums/users/maivantan/ https://yolotheme.com/forums/users/maivantan/ https://fairmark.com/forum/users/maivantan/ https://www.supersprings.com/users/maivantanceo/ https://www.liveatthebike.com/forums/users/maivantan/ https://www.max2play.com/en/forums/users/maivantan/ https://www.smartmenus.org/forums/users/maivantan/ https://nootheme.com/forums/users/maivantan/ https://www.fpml.org/forums/users/maivantan/ https://tickets.momizat.com/forums/users/maivantan/ https://piqs.de/user/maivantan/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-03-13 (土) 02:03:59 (219d)