Nguyễn Minh Trung CEO của Công Ty Cổ Phần ELANOSS. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh tư vấn thiết kế , thi công và lắp đặt các loại rèm cửa văn phòng, rèm cửa biệt thự, rèm cửa chung cư cao cấp. Anh là một trong những chuyên gia hàng đầu trong nước về thi công lắp đặt rèm cửa cao cấp . Luôn cam kết mang đến cho quý khách những sản phẩm hoàn hảo, uy tín và chất lượng.Anh luôn định hướng Công ty là phải xây dựng nhãn hàng ELANOSS thành một thương hiệu bền vững, chất lượng hàng đầu tại Việt Nam cùng với việc xây dựng hệ thống bán hàng quy mô lớn, đội ngũ nhân viên năng động, trung thực và chuyên nghiệp.

#ceoelanoss #ceonguyenminhtrung #nguyenminhtrung #giamdoccuaelanoss #chucuaelanoss #ceoelanoss SĐT: 0889331880 - 0879331880 Website: https://elanoss.com/ https://www.youtube.com/channel/UCZVk0JWCHnjCvzALaaq9CpQ/about https://www.producthunt.com/@nguyenminhtrung https://www.pinterest.com/ceonguyenminhtrung https://www.goodreads.com/nguyenminhtrung https://ceonguyenminhtrung.blogspot.com/ https://draft.blogger.com/profile/09256509679176221568 https://www.behance.net/ceonguyenminhtrung https://dribbble.com/nguyenminhtrung/about https://ceonguyenminhtrung.wordpress.com/ https://vi.gravatar.com/ceonguyenminhtrung https://ceonguyenminhtrung.tumblr.com/ https://www.flickr.com/people/ceonguyenminhtrung/ https://about.me/nguyenminhtrung https://band.us/band/84889812/intro https://www.intensedebate.com/profiles/ceonguyenminhtrung https://issuu.com/nguyenminhtrung http://www.lawrence.com/users/nguyenminhtrung/ https://gifyu.com/nguyenminhtrung https://www.trainsim.com/vbts/member.php?454075-nguyenminhtrung http://www.anabolicsteroidforums.com/members/63232-nguyenminhtrung https://pubhtml5.com/homepage/vqfa https://fliphtml5.com/homepage/pnrsy https://www.credly.com/users/nguyenminhtrung/badges https://www.instapaper.com/p/9332581 https://godotengine.org/qa/user/nguyenminhtrung https://tldrlegal.com/users/nguyenminhtrung https://www.facer.io/u/nguyenminhtrung https://www.diggerslist.com/nguyenminhtrung/about https://yemle.com/profile/nguyenminhtrung https://www.wishlistr.com/nguyenminhtrung https://ko-fi.com/nguyenminhtrung https://hub.docker.com/u/ceonguyenminhtrung https://repo.getmonero.org/nguyenminhtrung https://git.qt.io/nguyenminhtrung https://gitlab.com/nguyenminhtrung https://git.project-hobbit.eu/ceonguyenminhtrung http://krachelart.com/UserProfile/tabid/43/userId/1103226/Default.aspx http://foxsheets.com/UserProfile/tabid/57/userId/66613/Default.aspx https://ludomanistudier.dk/konference/nguyenminhtrung https://wnyblues.org/My-Blues-Society/My-Profile/userId/139237 http://kiredu.ru/UserProfile/tabid/182/userId/63056/Default.aspx https://www.oaklandperio.com/User-Profile/userId/336579 http://phillipsservices.net/UserProfile/tabid/43/userId/100722/Default.aspx http://wiznotes.com/UserProfile/tabid/84/userId/1050341/Default.aspx http://www.worldchampmambo.com/UserProfile/tabid/42/userId/181837/Default.aspx https://www.equestrianbookfair.com/UserProfile/tabid/57/userId/39874/Default.aspx http://www.fcaofillinois.org/Activity-Feed/My-Profile/UserId/17781 http://dpkofcorg00.web708.discountasp.net/home/UserProfile/tabid/43/userId/5329/Default.aspx https://catchthemes.com/support-forum/users/nguyenminhtrung/ https://themepalace.com/users/nguyenminhtrung/

https://yolotheme.com/forums/users/nguyenminhtrung/ https://www.max2play.com/en/forums/users/nguyenminhtrung/ https://www.smartmenus.org/forums/users/nguyenminhtrung/ https://www.themehorse.com/support-forum/users/ceonguyenminhtrung/ https://fairmark.com/forum/users/nguyenminhtrung/ http://battlebrothersgame.com/forums/users/nguyenminhtrung/ http://ipapa.pro/forums/users/nguyenminhtrung/ https://cactusthemes.com/forums/users/nguyenminhtrung/

http://nable.bytowngroup.com/forums/users/nguyenminhtrung/ http://fusion0202.s602.xrea.com/mypukiwiki/index.php?nguyenminhtrung http://bjsite.main.jp/bjwiki/index.php?nguyenminhtrung http://ee72078.moo.jp/chinsan/pc/Lab/index.php?nguyenminhtrung https://www.ueda.info.waseda.ac.jp/~wakako/wiki/index.php?nguyenminhtrung https://cipres.fogbugz.com/default.asp?pg=pgPublicView&sTicket=396596_veuvcftp http://www.jaist.ac.jp/~t-konno/pw-e/index.php?nguyenminhtrung


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-08-03 (火) 23:46:07 (83d)