ในปัจจุบันมีบ้ https://www.royalhouse.co.th ์ให้ผู้ที่ต้องการสร้างบ้านได้เลือกตามความชื่นชอบและรสนิยมของตนเอง แต่ก่อนจะที่จะตัดสินใจไปจ้างบริษัทรับสร้างบ้านทุกสไตล์ เจ้าของบ้านควรจะเข้าใจเกี่ยวกับบ้านแต่ละสไตล์ก่อน ว่ามีความแตกต่างและเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างไร เพื่อให้ได้แบบบ้านที่ตรงกับความชอบของตนเองที่สุดแบบบ้านสไตล์ร่วมสมัย (Contemporary Style) เป็นแบบบ้านที่การผสมผสานระหว่างความทันสมัยในปัจจุบันกับความเรียบง่ายในอดีตเข้าด้วยกันและเน้นฟังก์ชันการใช้งาน ทำให้บ้านมีความเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยลูกเล่นและความทันสมัยได้อย่างลงตัว โดยจะเน้นโทนสีที่เรียบง่าย เช่น สีขาว สีครีม สีเทา ซึ่งจะทำให้บ้านดูอบอุ่น เป็นกันเองแบบบ้านสไตล์ทัสคานี (Tuscany Style) แบบบ้านที่มีชนบทสไตล์อิตาลี ที่จะเน้นความกลมกลืนกับธรรมชาติมากที่สุด เน้นสีโทนน้ำตาลอ่อน หรือสีครีม และมักจะมีการปลูกไม้เลื้อยไว้รอบบริเวณบ้าน ทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีการแต่งบริเวณบ้านด้วยซุ้มโค้งหรือน้ำพุ เพื่อให้บ้านดูไม่แข็งทื่อจนเกินไปด้วยซึ่งการที่เจ้าของบ้านทราบแบบบ้านที่ตัวเองต้องการ ยังจะทำให้สามารถกำหนดงบประมาณในการสร้างบ้านได้อีกด้วย และสำหรับแบบบ้านที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจจ้างบริษัทรับสร้างบ้านทุกสไตล์ที่เราได้ยกมา ก็คงจะทำให้หลายคนพอจะเลือกแบบบ้านที่ต้องการได้บ้างแล้ว


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-30 (火) 23:30:55 (59d)