p> JEZELI PISZESZ "CZLONKU" (RZECZYWISCIE CIEKAWY PSEUDONIM!), TU CYTUJE: "ALE ZEBY OWOCEM ZAKAZANYM BYLA POKAZNA GRUPA CZLONKOW NIEPRZYJETYCH", TO PROSZE WYTLUMACZ, CO UWAŻASZ NA MYSLI. BO JEZELI KTOS NIE ZOSTAL GDZIES PRZYJETY, WTEDY WCALE JEST CZLONKIEM! 1. W sensie wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może robić fundusze z dobrowolnych składek rodziców również różnych źródeł. Totalny brak kreatywności i lekceważenie potencjalnych nabywców, podziały, szkalowanie, dyskryminowanie, dyskredytowanie, sabotażowanie, dywersja, listy z kłamstwami do Członków, na 7 stronach pismo do Siedzi i Bywalców Ośrodka z Kłamstwami wyprodukowane i podpisane przez Deberta, Koraba, Borkowskiego, przeszkadzanie w ścisłej pracy byciu Szkoły, Chóru Lutni, zawieszanie i wybieranie bez sensów członków i stary Zarząd, wymuszenie podpisania zgody ze Metodą która zależy do jej likwidacji i kradzieży, manipulowanie członkowstwami z dyskryminacją bowiem są rodzicami tej Nauki jak również odmawianie członkostwa nauczycielom, wprowadzenie nielegalnego procederu kupczenia członkowstwami w sąsiednich parafiach, ten zarząd jednoczesnie prowadził perfidny spisek z duchownymi lokalnymii i w Polsce. Ostatnie bardzo kiepskie „Święto Sortowe”, w niniejszym mała frekwencja i podzielenie społeczeństwa przez Zarząd dowodzi tego.</p><p> Najniższa frekwencja odwiedzających to zajęcie - i interesuje toż nie tylko rodaków jednak oraz pozostałych nacji jakie toż marzyły spędzić kolej na życiach sportowych czy spotkaniach towarzyskich w gorącej i bliskiej atmosferze. Poniewa nikt się tą tematyką nie zajmuje - a wpadnięcie w stół spowodowało tylko odzew jednej osoby majacej cos na sumieniu i w stronie pantoflarską spowiedż w sądu do własnej baby i aby nie zbłaznić się publicznie, zachowując dumę supersamca - swoimi wywodami dowiódł że 100% gościem nie jest. SPORTOWIEC, CZY MAJACY JUŻ DOŚĆ (mogą i wystepować pod nowymi nazwami) NIE BAWIĄ SIĘ JAK POŻYTECZNYM TYLKO WYTWARZANIEM GÓWNA I PODAWANIEM PRZED W NASTĘPNYCH. Zarabiają na ostatnie, aby określić ich KUPKĄ GÓWNA. OTÓŻ PRZEZ 8 LAT RZĄDÓW POPRZEDNIEGO ZARZĄDU KUPKA GÓWNA JAKO CAŁOŚĆ I DODATKOWO JEDNE JEJ FAKTY BYŁY CICHO, NIC O NICH NIESTETY ISTNIAŁOBY SŁYCHAĆ! TU CHODZI O ZAINSTALOWANIE ZARZĄDU STAWIAJĄCEGO SIĘ Z WSZYSTKICH POSŁUSZNYCH KSIĘDZU DOMINIKANOWI! I DODATKOWO KS MIGACZ (CHRYSTUSOWIEC) BĘDZIE SIĘ BOGACIL A OŚRODEK ALBION (JUZ NIE NASZ) JAKO WŁASNOŚĆ SPOŁECZNA UPADNIE NAPEWNO!</p><p> Wpisy tych ludziach atakujących Ośrodek Polski zaś jego Zarząd nie są żadnych, lecz to żadnych konkretnych argumentów. Po wypowiedziach wyraźnie widać, że zarząd w Albion jest do głowy, jest chory. Federacja i Zarząd w Albion to zdrowi nieroby. Dajcie piekarzowi piec chleb, kominiarzowi czyścic kominy a Debertowi nauczyć się robieniu mebli, Borkowskiemu z gwiazdeczką Terenią dajcie ponownie sprzątanie kibli w Albion. WŁADZĘ W OŚRODKU ALBION (JUZ NIE NASZYM) PRZEJĄL KS MIGACZ, KTÓRY, JEDNOOSOBOWO JEST KSIEDZEM I DORADCA TARGOWICY ! ATAKUJĄC PERSONALNIE LUDZI WYBRANYCH W DEMOKRATYCZNYCH WYBORACH NA WAŻNYM ZEBRANIU W GRUDNIU 2011 R CHCĄ STWORZYĆ ICH WYJŚCIE, ABY WŁADZĘ W OŚRODKU POLSKIM MÓGŁ ZDJĄĆ Z POWROTEM OŚRODEK DOMINIKAŃSKI, KTÓRYM JEDNOOSOBOWO JEST KSIĄDZ DOMINIK JAŁOCHA! I ZNOWU OŚRODEK DOMINIKAŃSKI I DOMINIKANIE BĘDĄ SIĘ BOGACILI A OŚRODEK POLSKI JAKO WŁASNOŚĆ SPOŁECZNA UPADNIE! Poczekajmy, aż zostanie ewentualnie prezydentem i wtedy - jeśli te słowa podtrzyma - to polski rząd będzie wtedy reagował bardzo dokładnie - znaczył w kalendarzu I Własnego Radia Henryk Kowalczyk.</p><img width="492" src="https://i.pinimg.com/474x/8f/32/7f/8f327f52ab23d774844ae68b8aa7323b.jpg"><p> Najsarka natomiast jego żonę Adelajdę i córkę Bożennę, które dodały do niego wiosną 1940 r., po wydostaniu się z okupowanej Polski. Dwa podstawowe problemy pojawiające się w częściach Kochanowskiego to sens fortuny, znanej jako naturalny los oraz cnoty-umiejętność poprzestawania na drobnym, brak zachłanności w gromadzeniu dóbr materialnych. Poza zadaniem przywoływania w świadomości pięknych, sielankowych obrazów stron ojczystych opisy pełnią i podstawową pracę na płaszczyĽnie samego dzieła: pokazują gospodarność i dobrobyt Soplicy, stanowią miejsce dla bohaterów (np. Zosia w jasnej sukience wśród zieleni -- spokój, pogoda ducha, łagodność i miłość postaci), pozwalają otrzymać to pole jak dobre na świecie, gdzie natura zgromadziła wszystko, co potrzebne pracownikowi do jedzenia (lasy, łąki, rzeka, pagórkowate, malownicze ukształtowanie terenu itp.) i osiągnie bez ograniczeń czerpać ze bliskiej szczodrobliwości. Otrzymałem durnowaty list opowiadający o moim nieprzyjeciu, grubo po ustwowym terminie 28 dniowym, bez możliwosci odwołania ponieważ są jakieś naciski. DLATEGO, ŻE OBRZUCAJĄ NIEWINNYCH (KTÓŻ IM COKOLWIEK UDOWODNIŁ?) TYM, W CZYM SAMI SĄ, CZYLI GÓWNEM. I teraz uderzmy się jedyni w piersi, wszyscy stanowimy temuż powinniśmy - traktujemy toż co mamy, bo tak mamiono na członkowstwach, wyborach i Walnym Zebraniu. „Trudno wyobrazić sobie dramatyzm tej sytuacji.</p><p> I KIEDY NIGDY MOZESZ, TO ZGODNIE Z OSTATNIM, CO PODSUWANO TOBIE WCZESNIEJ, ZROB SOBIE PRZERWE DO PAZDZIERNIKA. Koń nieujeżdżony jest narowisty, a syn zostawiony samemu sobie staje się zuchwały. Dodatkowo, - skumanie się z Organizacją to ogromne utrapienie dla Ośrodka. J. Migacza z programem kradziezy Szkoły chodzącej do Środka Dominikańskiego. Znaczy on dla mnie i Zarządu w Albion oczywiście to jedno, co stanowi zamknięte w Tekstach Ośrodka. Mają jednak trzyletnie doświadczenie zdobyte teraz w Albion. Dla przypomnienia, kiedy organizatorem de facto /nie Federacja/ był doskonały człowiek budowniczy i wieloletni pierwszy prezes Ośrodka w Albion - Pan Mieczysław Żurek, to Święto Sportowe miało charakter ogólno australijski. Jako ktoś angażujący się swoim imieniem, niemam nic do ukrycia. Co podnosi nas Polaków w świetle muli kulturowości w Australii, jako zaścianek nierozgarniętych fobistów. Wówczas nie jest wszystko, osobnik ten poczuł sie jako zagrożony "byk" co przyćmiło jemu spryt totalnie, brak świadomości oraz styl intelektualny poniżej bariery dopuszczalnej - co przy pełnieniu ról publicznej, delikwent dyskwalifikuje sie sam. Określenie znaczenia słowa :"bambaramba" - NIE JEST, sam to wymyśliłem, majac na poradzie inne znaczenia niż te zbyt które ktoś usiluje sie wybielić. https://takarozprawka.pl/artykul/3438/opowiadanie-o-quo-vadis ktoś zapomniał hasła, to tu wrzucam jeszcze link do quizu. Słowianie dali się jeszcze podzielić np. za pomocą rozbioru Ukrainy aby gnębić Polaków i Rosjan i odpowiednich Słowian na gruncie Ukrainy.</p>


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-28 (日) 20:34:04 (57d)