Sgate - cổng thông tin hoc sinh sinh viên Việt Nam Bảo trợ bởi Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Xây dựng và phát triển Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ OSB (OSB JSC) Địa chỉ: Phòng 305 Tòa nhà DETECH - Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Hà Nội 100000 Điện thoại: 04.3640.4069 (ex 146) Fax: 04.3640.3669 Hotline: 04.668.26.934 Email: contact@sgate.vn Giấy phép số 608/GP-TTDT ngày 20/09/2010 của Sở thông tin và truyền thông Hà Nội

#sgate #sgatetinhoc #sgatecongnghethongtin https://sgate.vn/ https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/ra-mat-cong-thong-tin-hoc-sinh-sinh-vien-viet-nam-1285565093.htm https://thanhnien.vn/to-chuc-phong-trao-de-thanh-nien-tham-gia-tich-cuc-vao-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-post155014.html http://baodientu.chinhphu.vn/Khoa-hoc-Cong-nghe/Ra-mat-Cong-thong-tin-hoc-sinh-sinh-vien-Viet-Nam/36566.vgp http://baodientu.chinhphu.vn/Utilities/PrintView.aspx?distributionid=36566 https://www.sggp.org.vn/ra-mat-cong-thong-tin-hoc-sinh-sinh-vien-viet-nam-2019.html http://baochinhphu.vn/Khoa-hoc-Cong-nghe/Ra-mat-Cong-thong-tin-hoc-sinh-sinh-vien-Viet-Nam/36566.vgp https://dangcongsan.vn/y-te/ra-mat-cong-thong-tin-hoc-sinh-sinh-vien-viet-nam-39747.html https://ft.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=16961&ur=ft&lng= https://baotayninh.vn/ra-mat-cong-thong-tin-hoc-sinh-sinh-vien-viet-nam-a22386.html http://www.baoyenbai.com.vn/227/66834/Ra_mat_Cong_thong_tin_hoc_sinh_sinh_vien_Viet_Nam.aspx http://www.taichinhdientu.vn/web-hay/ra-mat-cong-thong-tin-hoc-sinh-sinh-vien-viet-nam-98763.html http://canhtranhquocgia.vn/Khoa-hoc-Cong-nghe/Ra-mat-Cong-thong-tin-hoc-sinh-sinh-vien-Viet-Nam/36566.vgp https://www.youtube.com/channel/UCENNEDpf6V5RdBPDcN0tt_g/about https://www.deviantart.com/sgatevn https://ameblo.jp/sgatevn/entry-12706511294.html https://about.me/sgatevn https://issuu.com/sgatevn https://www.pinterest.com/sgatevn1/ https://profile.ameba.jp/ameba/sgatevn https://www.docdroid.net/7hzsfq9/sgare-cong-thong-tin-xlsx https://muckrack.com/sgate-cong-thong-tin-hoc-sinh https://linktr.ee/sgate https://profile.hatena.ne.jp/sgate/ https://sgate.mystrikingly.com https://www.provenexpert.com/sgate/ https://themepalace.com/users/sgate/ https://www.themehorse.com/support-forum/users/social-sgatevn/ https://www.mojomarketplace.com/user/sgate-06lTpVq3T5 https://www.turnkeylinux.org/user/1613871 https://band.us/band/85694683/intro https://openlibrary.org/people/sgate5005 https://www.podomatic.com/podcasts/social-sgatevn https://mythem.es/forums/users/sgate/ https://telegra.ph/Sgate---c%E1%BB%95ng-th%C3%B4ng-tin-hoc-sinh-sinh-vi%C3%AAn-Vi%E1%BB%87t-Nam-10-27 https://gab.com/sgatevn https://support.advancedcustomfields.com/forums/users/sgate/ https://www.twitch.tv/sgatevn/about https://www.blogger.com/profile/14888262381958937367 http://splen.sakura.ne.jp/project/trac.cgi/ticket/4161 https://gitlab.com/sgatevn https://www.mixcloud.com/sgate/ https://comicvine.gamespot.com/profile/sgate/about-me/ https://community.windy.com/user/sgate https://tldrlegal.com/users/sgate https://www.theodysseyonline.com/user/@social-sgatevn https://communities.bentley.com/members/51ea267c_2d00_30d0_2d00_494e_2d00_96a9_2d00_8914da46cf2f https://pantip.com/profile/6712056#topics https://roundme.com/@sgate/about https://myanimelist.net/profile/sgatevn https://repo.getmonero.org/sgate http://uid.me/sgate


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-27 (水) 22:43:13 (31d)